Najstarší kostol v Bratislave stojí na mieste ešte staršej stavby

Výskum Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach v rokoch 2015 - 2018 priniesol nielen potvrdenie románskeho pôvodu chrámu a jeho datovanie do polovice 12. storočia, ale aj objav ešte staršej stavby na jeho mieste.

Počas komplexného výskumu boli odkryté zvyšky tejto stavby pod súčasným gotickým presbytériom. Išlo o podlahové úrovne, ktoré súviseli s najstaršími hrobmi odkrytými v okolí kostola. Objavené nálezy z hrobov boli datované do obdobia na prelome 10. a 11. storočia. Výskumníci aj na základe tejto skutočnosti datujú starší kostol do obdobia od 10. storočia po polovicu 12. storočia.

Existenciu možno ešte predrománskeho predchodcu dnešného kostola naznačuje aj viditeľná nesymetria priebehu južnej a severnej steny súčasného presbytéria, ktoré nie sú rovnobežné, ale severná stena má výraznejšiu severovýchodnú orientáciu. To je podľa realizátorov výskumu zapríčinené rešpektovaním priebehu severnej steny lode spomínanej staršej stavby, ktorá bola orientovaná o niečo viac severnejšie.

V súčasnosti je je úplne jasné, kedy starší chrám zanikol. Je možné, že po výstavbe románskeho trojlodia v polovici 12. storočia sa zmenil na svätyňu rozšíreného kostola. V tom prípade by existoval cca do polovice 13. storočia. Vylúčená však nie je ani možnosť, že bol po dokončení trojlodia zbúraný a nahradený novou svätyňou.

Zdroj: Botek, A. - Erdélyi. R. - Pauliny, P. - Vachová, B.: Kostola sv. Mikuláša v Bratislave-Podunajských Biskupiciach. Nové poznatky o stavebnom vývoji. In Pamiatky a múzeá, roč. 2018, č. 4, str. 22 - 27.

esteban

Rubrika: Aktuality