V Rajeckej Lesnej odkryli maľby z obdobia gotiky i manierizmu

Vlani sa začali reštaurátorské práce v interiéri svätyne zbúraného stredovekého kostola v Rajeckej Lesnej. Projekt obnovy podporilo Ministerstvo kultúry SR sumou 15 000 eur.

O existencii nástenných malieb sa dlhší čas vedelo, viaceré boli sčasti odkryté či presvitali spod novšej omietky. Reštaurátori odkryli maľby z viacerých období. Najstaršie výjavy datujú do neskorej gotiky, ďalšie pochádzajú z obdobia manierizmu (cca prvá polovica 17. storočia) a následného baroka.

Apsida polkruhového pôdorysu je jedinou stojacou časťou pôvodného kostola, ktorý doterajšia literatúra datuje do poslednej štvrtiny 13. storočia.

Chrám slúžil ako pútnické miesto a v 19. storočí už kapacitne nestačil. Preto bola v rokoch 1864 - 66 postavená súčasná, omnoho väčšia bazilika minor. Ako nepotrebné a prekážajúce boli následne kostolná loď a veža zbúrané. Na zachovanej svätyni zamurovali víťazný oblúk a premenili ju tak na kaplnku.

esteban

Za informácie a fotografie ďakujeme reštaurátorovi Mgr. Art. Petrovi Koreňovi.

Rubrika: Aktuality