Diecézna púť na Skalke 17. - 23. júla 2017

V týždni o 17. do 23. júla 2017 sa na známom pútnickom mieste v Skalke nad Váhom uskutoční Diecézna púť k patrónom Nitrianskeho biskupstva sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi. Program bude prebiehať v a pri kostole na Malej Skalke, ako aj v areáli benediktínskeho kláštora na Veľkej Skalke.

Slávnostný týždeň otvorí sviatok sv. Andreja - Svorada a Beňadika, ktorý pripadá na pondelok 17. júla. V Diecéznej svätyni - kostole na Malej Skalke zasvätenom týmto dvom svätcom sa bude konať sv. omša o 10.00 h celebrovaná nitrianskym biskupom Viliamom Judákom. Po nej bude nasledovať procesia do kláštora.

Púť potom bude pokračovať bohatým programom v sobotu 22. júla  a v nedeľu 23. júla. Na sobotu je naplánovaná vernisáž diel vytvorených počas Medzinárodného sympózia Ora et Ars - Skalka 2017 (o 15.00 h). O 19.00 sa uskutoční slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara. Po nej, o 21.00 h, sa bude konať gréckokatolícka sv. omša a následne o 23.00 h ďalšia sv. omša.

V  nedeľu sa budú konať hneď štyri sv. omše, z toho jedna pre pútnikov z Poľska a o 10.30 h slávnostná bohoslužba celebrovaná arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.

esteban

Rubrika: Aktuality