Reštaurovanie fresiek v Necpaloch úspešne napreduje

Už tretí rok pokračuje v gotickom Kostole sv. Ladislava v Necpaloch reštaurovanie hodnotných nástenných malieb. Výskum a prebiehajúce reštaurátorské práce boli realizované s finančnou podporou MK SR v rámci dotačné ho programu Obnovme si svoj dom.

Doteraz sa podarilo odkryť stredoveké omietky v celom presbytériu, vďaka čomu boli objavené ďalšie, doteraz neprezentované maľby. V poliach klenby tak napríklad reštaurátori našli symboly evanjelistov v podobe zvierat alebo postavy serafínov. Na stenách presbytéria väčšie celky, ale i fragmenty výjavov zo života Krista (napr. Posledná večera, Zmŕtvychvstanie) či iluzívny záves (lambrekín) v dolnej časti stien. Významným je tiež objavenie zamurovaného gotického štrbinového okna na východnej stene s freskami panien v špaletách.

Sondážny výskum v lodi potvrdil prítomnosť nástenných malieb nadväzujúcich na maľby viditeľné v podkroví, nachádzajuce sa v súčasnosti nad klenbou a identifikoval nábehy špaliet renesančných okien na južnej stene lode.

Práce sa realizujú aj v tomto roku a ich rozsah bude závisieť najmä od výšky pridelenej dotácie z programu Obnovme si svoj dom.

esteban

Za pomoc a fotografie dakujeme reštaurátorovi Adriánovi Giačovi.

Rubrika: Aktuality