Vlková-Levkovce

Ešte na prelome rokov 2015 a 2016 stál v Levkovciach (časť obce Vlková) na obytný dom prestavaný kostol, ktorého počiatky siahajú až do stredoveku. Kvôli novej výstavbe ho však majiteľ zbúral.

Kostol zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi (uvádza sa aj sv. Ján Krstiteľ) postavili v Levkovciach niekedy koncom 13. storočia. Z roku 1280 sa zachovala žiadosť tunajších kopijníkov k ostrihomskému arcibiskupovi Vladimírovi o povolenie postaviť si vlastný chrám.

Objekt bol v neskoršom období premenený na obytný dom a do svojho zbúrania mal podobu jednolodia s pretiahnutým, polkruhovo ukončeným presbytériom. Zo severej strany sa k nemu pripájala kvadratická prístavba, možno pôvodne sakristia, zrejme v neskoršom období predĺžená až na úroveň západného priečelia lode. Bývalý kostol bol dlhé roky v zlom stave, ošarpaný a chátrajúci (fotky zachytávajú stav v roku 2013).

V roku 1997 vznikla iniciatíva odborníkov obnoviť objekt bývalého kostola tak, aby mohol znova slúžiť svojmu pôvodnému účelu. To sa však napokon nepodarilo a v obci bol postavený neskôr nový chrám. Súvisiaci prieskum však aspoň potvrdil, že svätyňa a loď boli postavené v rovnakom období.

Majiteľ pamiatkovo nechráneného objektu mal s pozemkom vlastné plány, ktoré začal napĺňať v lete roku 2015, kedy bolo zbúrané presbytérium aj so severnou prístavbou. Bývalá loď kostola bol odstránená niekedy na začiatku roka 2016.

GPS: 49.068172648, 20.443003178

Zdroje:
- Javorský, F.: Archeologické výskumy pri opravách kostolov v Betlanovciach, Markušovciach a Vlkovej. In: AVANS 1998, str. 100 - 102.
- Soják, M.: Kopijnícke osady z pohľadu archeológie. In: Z minulosti Spiša XI, 2003.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4064).
- www.facebook.com/I-Love-Levkovce
- www.olejar-architekt.sk/kostol-levkovce

esteban

Za pomoc ďakujeme AÚ SAV v Spišskej Novej Vsi a za fotografie A. Javorskému.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu