Štrba-Šoldov

V rokoch 1951 - 52 odkryl známy architekt a archeológ Alfréd Piffl neďaleko Štrby lokalitu zaniknutej stredovekej osady Šoldov, vrátane negatívov základov kostolíka z konca 13. storočia/začiatku 14. storočia.

Išlo zrejme o typickú vidiecku stavbu tých čias - pozdĺžne jednolodie s kvadratickým presbytériom. V hroboch na priľahlom cintoríne sa našli mince zo 14. storočia (z čias vlády Ľudovíta I. a Vladislava II. Je možné, že v polovici 15. storočia ho obsadili bratríci a premenili ho na jednu zo svojich pevnôstiek, keďže výskum odkryl opevnenie, ako aj základy mohutnej veže.

V písomných prameňoch sa má Šoldov spomínať prvýkrát v roku 1330, následne až v roku 1667 (1662). Osada zanikla asi okolo polovice 15. storočia násilným spôsobom, je možné, že v súvislosti s útokom husitov alebo počas bojov s bratríkmi.

Zachovala sa z nej len ruina kostolíka, ktorého veža stála ešte v 19. storočí (zmienka z roku 1875), kým si ju nerozobrali miestni obyvatelia na stavebný materiál.

Šoldov spomína aj Ján Kalinčiak v diele Knieža Liptovské (1846, publikované 1852), popisujúci konflikt medzi Jánom Korvínom a Štefanom Zápoľským na prelome 15. a 16. storočia. Malo ísť o zemiansku dedinu, kde žili bojovníci, ktorí sa dali najímať za žold (od toho odvodil názov dediny; Žoldov - Šoldov).

Pri výskume sa našiel veľký kamenný kríž, pochádzajúci podľa niektorých zdrojov až z románskeho či ešte staršieho obdobia obdobia. Dnes sa nachádza v SNM v Bratislave. Výskum priniesol okrem toho aj objav jednoduchých kamenných rebier klenby (dnes stratené).

Výskum A. Piffla nebol dokončený a, žiaľ, ani nie dostatočne zdokumentovaný. Viac svetla by mohol priniesť až revízny výskum. Podľa niektorých autorov mal v Šoldove stáť starý benediktínsky kláštor.

V 80. rokoch minulého storočia bola lokalita náznakovo prezentovaná spolu s informačnou tabuľou a lavicami pre návštevníkov. Leží pri takmer poľnej ceste spájajúcej starú cestu zo Štrby do Važca a Tatranskú Štrbu.

GPS: 49.066200943, 20.048662126

Zdroje:
Filmový záznam z výskumu
www.muzeumpp.sk
www.lesytanap.sk
http://mozaika.sme.sk
- Hudák, M.: Štrba Šoldov - zaniknutá stredoveká dedina (bakalárska práca), FF UK v Bratislave 2009

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu