Stredoveké kostoly na mape - Bratislava - radničná kaplnka