Banka

Až do roku 1930 stál v obci Banka neďaleko Piešťan pôvodne gotický kostolík zasvätený sv. Martinovi zrejme zo začiatku 14. storočia. Po obnove a prístavbe nového kostola z južnej strany v rokoch 1930 - 1931 už stredovekú stavbu veľmi nepripomína, hoci sa zachoval v takmer pôvodnom rozsahu.

Jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom postavili vo vyvýšenej polohe zrejme niekedy začiatkom 14. storočia a spomína sa v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.

V roku 1599 bol vypálený a v nasledujúcom roku ho opravili. Stavba dostala nové renesančné klenby lodi i presbytériu. V tomto období  ho už využívali evanjelici (najneskôr od roku 1581, keď sa tu spomína evanjelický farár). Katolíkom sa vrátil po roku 1647.

Začiatkom 20. storočia bol kostolík už v zlom stave a nestačil veriacim ani kapacitne. Preto sa rozhodlo o výstavbe nového chrámu. Ten pristavali k stredovekému kostolíku z južnej strany, pričom obe stavby prepojili vybúraním troch arkádových oblúkov - dvoch v južnej stene lode a jedného v južnej stene presbytéria. Úroveň podlahy novostavby je o tri schody vyššie ako v starom kostolíku.

Z gotického obdobia sa zachovala len hrubá stavba bez viditeľných architektonických detailov. Renesančný vstup do pôvodne opevneného areálu kostola je druhotne osadený v novom ohradnom múre pri veži. Zamurované sú tu aj viaceré náhrobné kamene zo 17. a 18. storočia, dve s motívom kríža.

GPS: 48.583293375, 17.849795222

Zdroje:
- www.obecbanka.sk/inc/pamiatky.html
- http://piestanycm.fara.sk/farnost/SvMartina.htm
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E69).

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu