Veľké Turovce-Stredné Turovce

--- NOVÉ FOTO + DOPLNENÉ ---

Až do roku 1938 stál v dedinke Stredné Turovce, dnes časti obce Veľké Turovce, neskororománsky kostolík sv. Martina biskupa. Pri povodni sa vtedy staticky narušená loď zrútila a stáť zostalo iba presbytérium s južnou sakristiou, ktoré neskôr prestavali na kaplnku. Dnes sa už nevyužíva.

Kostolík postavili niekedy okolo roku 1260 ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, pričom nie je jasné, či mal aj vežu a emporu. Počas tureckých vojen bola zrejme stavba poškodená, čo si vyžiadalo následnú barokovú obnovu. V tejto etape bola k južnej stene presbytéria pristavaná sakristia a pred južný vstup do lode pribudla murovaná predsieň. Úpravou prešli aj okná.

V 19. storočí došlo k preloženiu toku riečky Krupinica do blízkosti kostola, čo sa v nasledujúcom období podpísalo pod narušenie statiky lode. Osudným sa napokon stala veľká povodeň v roku 1938, kedy sa loď stojaca na podmytom podloží zrútila.

Zvyšok stavby bol premenený na kaplnku, ktorá naďalej slúžila veriacim. Úpravy zahŕňali zamurovanie víťazného oblúka, pričom bol vytvorený nový vstup a dve okná nad ním. Opravovaná bola v roku 1965, už v roku 1968 sa však prestala využívať, keďže v obci prestavali na modlitebňu rodinný dom. Krupinica ohrozovala aj túto kaplnku a až v roku 1993 bol jej breh na tomto mieste stabilizovaný.

Z románskej stavby sa dodnes zachovalo kvadratické presbytérium zaklenuté krížovou klenbou. Vo východnej stene svätyne sa nachádza pôvodné štrbinové okno, ďalšie, zo strany svätyne zamurované, je v južnej stene. V západnej stene kaplnky je jasne badateľný zamurovaný víťazný oblúk. V juhozápadnom rohu svätyne je do steny zamurovaná poškodená románska kamenná krstiteľnica v podobe menšej polguľovej kupy na pomerne vysokej valcovej nohe s prstencom v jej dolnej časti. Na stenách v interiéri sa možno ukrývajú stredoveké fresky. 

Pozostatok kostolíka patrí pod rímskokatolícku farnosť v Horných Turovciach a je pamiatkovo chránený. Objekt je v dosť zlom stave s nevhodným zastrešením, prasklinami v múroch a čiastočne opadanou fasádou. Priestor po zničenej lodi je stále voľný, čo dáva možnosť odkryť jej základy, prípadne aspoň na povrchu vyznačiť pôdorys lode. V roku 2000 boli vypracované zásady pamiatkovej obnovy.

GPS: 48.110221503, 18.943862915

Zdroje:
- Kotruszová, V.: Veľké Turovce, Kostol rímskokatolícky sv. Martina z Tours. Zásady pamiatkovej starostlivosti. PÚ Bratislava, regionálne stredisko Nitra, jún 2000.
- Csáky, K.: Isten házai és szolgái. Az Ipoly mente egyházi műemlékei és jeles személyiségei. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 1993.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F63).

esteban

Za pomoc a podklady ďakujeme pani Vladimíre Kotruszovej,  pani Marte Bendíkovej z Hontianskeho múzea a galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách a pánovi Norbertovi Molnosimu.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu