Stručne: odkrytie základov románskeho kostola v Starom Tekove

Základy románskeho kostola odkryli v nedávnej dobe archeológovia počas výskumu katolíckeho Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Starom Tekove pri Leviciach.

Na celkové zhodnotenie nálezov si bude ešte treba počkať, už teraz je však jasné, že pomôžu doplniť obraz osídlenia obce v čase, keď bola sídlom komitátu a okrem hradu tu v stredoveku stáli hneď štyri kostoly, z toho tri románske.

Objav sa podaril v rámci komplexného archeologického a stavebno-historického výskumu realizovaného v rámci obnovy kostola zo 14. storočia, ktorý trpel statickými poruchami a vlhnutím stien. V dobrom stave sa zachovali základové murivá z románskeho obdobia, počas výskumu boli odkryté aj časti freskovej výzdoby.

Existenciu staršej stavby, zrejme už z 11. storočia, naznačovali aj staršie archeologické výskumy pri kostole, kde boli objavené hroby z tohto obdobia, ako aj druhotne využité kamenné murivo.

Zdroje:
- http://www.starytekov.sk/

esteban

Rubrika: Aktuality