Na našej práci je najkrajšie odkrývanie neznámeho

Rozhovor s reštaurátorom PetromKoreňom

Pochádzaš z Rožňavy, Gemer je plný viac či menej známych stredovekých kostolíkov. Ako hodnotíš ich súčasný stav?
- Gemerské kostoly mali šťastie jednak v tom, že vrchol hospodárskeho rozmachu regiónu bol práve v stredoveku a potom to už skôr upadalo. Preto sa ich nedotkla nejaká výraznejšia vlna barokizácie alebo prestavieb v 19. storočí, vrátane rozsiahlejších reštaurátorských zásahov v období konca 19. a začiatkom 20. storočia., keď prví priekopníci začali odkrývať pôvodné maľby ako napríklad v Ochtinej, Štitníku, Koceľovciach atď.
Dnešný stav je už povážlivý a mnohé z nich chátrajú, keďže sa im nevenovala taká pozornosť akú si zasluhujú a potrebujú. Je ich tak veľa, že je dosť náročné povedať, ktoré z nich sú na tom najhoršie.

Tvojou špecializáciou sú stredoveké fresky, bohaté na motívy so zložitou kresťanskou symbolikou. Ktoré témy z nich sú pre teba najzaujímavejšie?
- Mňa zaujímajú skoro všetky, lebo moderný človek veľmi ťažko chápe myslenie a vnímanie sveta z pohľadu stredovekého súčasníka, čo sa odráža aj v umení stredovekých majstrov. Ich vnímanie reality je často prekvapivé. S rozdielmi vo vnímaní sveta sa stretávame pri odkrývaní malieb. Na základe už viditeľnej časti očakávate isté pokračovanie maľby, ale skoro nikdy to tak nie je. Asi najzaujímavejšie sú pre mňa vyobrazenia životov svätcov, lebo sú trocha iné, ako najbežnejšie, podľa šablón robené pašijové výjavy alebo obrazy zo života Panny Márie.

Patríš medzi mladšiu generáciu reštaurátorov, s ktorým kostolíkom sa viažu tvoje profesijné začiatky?
- Jedným z prvých kostolíkov, kde som sa veľa naučil, bol Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici, kde som pracoval ešte ako študent. Vďaka docentovi Vladimírovi Plekancovi som mal možnosť byť pri odkrývaní hodnotných stredovekých malieb vo svätyni, dovtedy neznámych, čo bolo veľmi vzrušujúce.

- Pracoval si aj v menej známom kostolíku na Spiši v dedinke Slatvina. Čo môže ponúknuť záujemcom o stredoveké maliarstvo?
V tomto kostole som pracoval taktiež pod vedením docenta Plekanca. Je to síce menej známa lokalita, ale vo svätyni sa tam zachovali maľby vo fantastickom stave. Schované boli len pod tenkou vrstvou sekundárnych náterov a interiér nebol ani raz zvnútra preomietnutý, čo je veľmi dôležité. Tie maľby sa nám tak zachovali v kompaktnom stave, vrátane pôvodnej farebnosti, ktorá pri bežnom preomietaní vždy dosť utrpí a redukuje sa na pár základných farieb. Je to preto z tohto hľadiska veľmi vďačná pamiatka. Loď bola síce barokovo prestavaná, ale sondy ukázali, že aj tam sa zachovali stredoveké fresky, konkrétne časť Ladislavskej legendy.

- Ktorému kostolíku sa venuješ teraz, respektíve, máš nejaký vyhliadnutý do budúcna?
V tomto roku sme pokračovali aj s kolegami v prácach na kostolíku v Klátovej Novej Vsi – Sádku pri Topoľčanoch. Po predchádzajúcich výskumoch - archeologickom, architektonicko - historickom, umeleckohistorickom a ďalších - sme sa vlani konečne po niekoľkých rokoch dostali k tej povestnej čerešničke - odkryvu stredovekej maliarskej výzdoby. Vo svätyni sme odkryli kompozíciu Maiestas Domini - Krista v mandorle, pod nim symboly evanjelistov a v dolnom rade apoštolov v arkádach symbolizujúcich Nebeský Jeruzalem. Našli sme tam aj fresky zobrazujúce sv. Katarínu, sv. Barboru a taktiež jedného svätca-biskupa. Odkryli sme aj fragment románskej omietky s časťou konsekračného kríža. V súčasnosti prebieha retuš stien presbytéria a odkryv východnej steny lode, kde sú fragmenty ďalších gotických malieb.
V tomto roku bol započatý výskum malieb v Ev. a.v. kostole v Kameňanoch, kde sa nám podarilo odkryť veľmi kvalitné fresky s takým prevedením svätožiare svätcov, aké asi nemajú obdobu v celom bývalom Uhorsku.
Čo sa týka plánov do budúcna, bol by som veľmi rád, ak by sa mi niekedy pošťastilo dostať sa práve ku komplexnému odkrývaniu a reštaurovaniu malieb v niektorom z gemerských kostolíkov.

Máš možnosť tráviť v stredovekých kostolíkoch dlhé hodiny, často aj o samote. Vnímaš pri svojej práci aj duchovný rozmer toho priestoru? Ako to na teba pôsobí?
- Určite to vnímam, tú jednoduchosť a úprimnosť. Teraz to možno bude znieť, ako by som až znevažoval, povedzme, barok, ale oproti jeho pompéznosti mi stredoveké chrámy pripadajú omnoho úprimnejšie, je v nich cítiť, aj to, že ten majster, ktorý ich robil, tam nechával veľa zo svojho vnútra, aj kvôli tomu, že sám bol veriaci. Dostal síce zákazku namaľovať nejaký výjav, ale urobil to podľa seba, ako to on vnímal a cítil. Samozrejme, existovali isté predlohy, ale najmä v tých provinčnejších oblastiach sa to umelec snažil namaľovať čo najpopisnejšie.

Aký je to pocit, keď odkrývaš maľby, ktoré nevidel nikto povedzme 300 - 400 rokov....?
- Je to naozaj úžasný pocit, jedna z najlepších vecí na práci reštaurátora. Človeka to dostane a tieto chvíle naozaj stoja za to.

Máš zo svojej praxe viacero skúseností aj s vlastníkmi kostolíkov. Aký je ich vzťah k tej ich pamiatke?
- Väčšinou je dosť pasívny. Stretávam sa často len s výhovorkami, že nie sú peňazí, ale pritom existujú aj grantové schémy na obnovu. Mnohokrát vlastníci nemajú jednoducho záujem, možno aj kvôli tomu, že nechápu celkom význam pamiatky a dôležitosť obnoviť ju práve v takej podobe…Samozrejme je aj mnoho takých, ktorí prejavia záujem o obnovu a nadchnú sa pre ten svoj kostol.

Čo by si chcel zmeniť na súčasnom stave obnovy pamiatok, ak by si mohol...?
- Ani neviem. Štát sa v rámci možností snaží podporovať záchranu pamiatok a myslím, že pomaly to začína byť vidno.

Keby si mal napríklad milión eur na obnovu pamiatok, kam by si investoval, do ktorého kostola, kostolov?
- Milión eur je už relatívne veľa peňazí... Asi by som vybral kostol reformovanej cirkvi v Plešivci, na ktorom pracujem od roku 2009. Aj kvôli tomu, že je to blízko môjho rodiska. V dnešnej dobe stojí stále trocha mimo záujmu verejnosti, ale svojou freskovou výzdobou i celkovou atmosférou ma najviac "chytil". Za ten milión by sa dala dokončiť jeho obnova do takej podoby, aby mohol byť plnohodnotne prezentovateľný spolu s technologickým zabezpečením kostola, archeologickým výskumom i odkrytím a reštaurovaním malieb, ktorých autorom bol majster priamo z Talianska. A zvýšilo by sa aj na ďaľší kostol.

esteban

 

Rubrika: Aktuality