Jakub (ČR)

Pár kilometrov od Kutnej Hory sa nachádza jeden z najkrajších a najozdobnejších románskych kostolíkov v Česku. Je zasvätený sv. Jakubovi, po ktorom nesie meno aj obec.

Postaviť ho dala pani tunajšieho opevneného hrádku Mária so svojimi synmi Slaviborom a Pavlom. Išlo o významnú rodinu, keďže kostolík vysvätil vo štvrtok 19. novembra 1165 pražský biskup Daniel a obradu sa zúčastnil dokonca český král Vladislav II. s manželkou Juditou.

Výnimočnosť stavby dokazuje predovšetkým súbor kamenných plastík na južnej fasáde lode, členenej naviac slepými arkádami, oblúčikovým vlysom a zuborezom. Tympanón južného portálu zdobí reliéf žehnajúceho Krista s dvoma ďalšími postavami.

V interiéri dominuje západná empora, ktorú podopierajú dva stĺpy so zdobenými kvadratickými hlavicami. Pod emporou je v stene osadených viacero novovekých náhrobných kameňov.

Zdroje
- www.romarch.cz/jakub
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu