Stručne: Kostolík v Žehre s lešením

V roku 2009 sa v ranogotickom kostolíku v Žehre začalo s reštaurovaním stredovekých fresiek. Ako prvé prišli na rad maľby na víťaznom oblúku, ktoré odborníci očistili a upevnili.

V tomto roku budú práce pokračovať retušami. Po nich je v pláne obnova fresiek v presbytériu a potom aj na severnej strane lode. Celkovo by mali práce trvať približne 5 rokov.

esteban

Rubrika: Aktuality