Fotíme kostolíky - exteriér

Ponúkame niekoľko tipov pri fotení sakrálnej architektúry
- Stredoveké kostolíky predstavujú často výraznú dominantu a ponúkajú tak krásne zábery na zasadenie stavby do krajiny. Preto sa oplatí fotiť aj z väčšej vzdialenosti. Pri tom je dobré si všímať možné vhodné miesta, odkiaľ by bol na kostolík dobrý výhľad. Začať môžeme už pri príchode do samotnej obce/mesta, keďže už príjazdová cesta nám môže ponúknuť pekný pohľad. Využiť môžeme aj blízke kopce či iné vyvýšeniny, najmä v obciach aj priestor medzi zástavbou. Pôsobivé zábery môže priniesť aj kompozícia kostolíka s inou miestnou dominantou (rieka/potok, kaštieľ, cintorín a pod.).

- Kostolíky sú často ohradené múrom, čo môže výrazne sťažiť fotografovanie samotnej stavby. Preto je vhodné dohodnúť sa vopred na návšteve, aby ste neboli sklamaní.

- V rámci opevneného areálu je zasa nie zriedka málo priestoru, čo si vyžaduje nevyhnutne širokouhlý objektív, aby sme dokázali urobiť záber celej stavby aj z kratšej vzdialenosti. Pomôcť tu môže aj širokouhlá predsádka (pri fotoaparátoch kategórie ultrazoom a zrkadlovkách) najmä, ak ide o stavby s vyššou vežou.

- Pri takomto fotení z krátkej vzdialenosti však dochádza k skresleniu, tzv. zbiehaniu línií smerom k hornému okraju fotky. Kvôli tomu sa viac-menej kolmé steny kostolíka na fotke zmenia na šikmé, čo dosť narušuje výsledný dojem. Pomôcť tu však môžu počítačové programy na úpravu fotiek, napríklad voľne stiahnuteľný GIMP, v ktorom toto skreslenie môžeme odstrániť.

- Pre zachovanie reálnych proporcií stavby však nie je celkom dobré striktne dodržiavať kolmosť múrov, pretože v niektorých prípadoch to môže viesť k výraznému zdeformovaniu tvarov stavby, zvlášť pri veži a streche. Pri zrkadlovkách je alternatívou dodatočnej úprave zbiehania línií v počítači kúpa špeciálneho objektívu s možnosťou vyklápania a posúvania, ktorý však nepatrí k najlacnejším.

esteban

Rubrika: Aktuality