Stručne: začala sa obnova gotického kostola v Plešivci

19. september 2009
Tento mesiac sa začala prvá fáza obnovy ranogotického kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci neďaleko Rožňavy. Postavili ho Bebekovci v druhej polovici 13. storočia a pôvodne bol zasvätený sv. Jurajovi.

Z grantového systému Ministerstva kultúry SR sa podarilo na tento účel získať 7 000 eur, čo pokryje náklady len na časť výskumných prác, ktoré by mali priniesť viac informácií o tejto stavbe nadregionálneho vyznamu a poslúžia ako základný metodický materiál pre následnú obnovu kostola.

Archeológov môžu čakať zaujímavé objavy predovšetkým v exteriéri kostola, kde je úroveň terénu navýšená o približne 1,5 metra oproti pôvodnej situácii. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy Bebekovskej kaplnky, na ktorú snáď nadviaže aj celková obnova.

esteban

Rubrika: Aktuality