Stručne: Kšinná získala grant na opravu

 (júl 2009) Práce na obnove románskeho kostolíka sv. Kozmu a Damiána v obci Kšinná sa opäť rozbehli. 

Na Ministerstve kultúry SR v tomto roku uspela v programe Obnovme si svoj dom žiadosť rímskokatolíckej farnosti v Uhrovci, pod ktorú kostolík spadá, o príspevok na statické zabezpečenie objektu. Jeho statika je dosť narušená a klenbu v sakristii museli dokonca podopierať drevené podpery.

Zmluva o poskytnutí grantu bola podpísaná 22. mája 2009 v plnej výške takmer 8 500 eur (255 000 Sk). Týka sa výskumu objektu, prípravy dokumentácie, vypracovania statického posudku i návrhu sanácie. V súčasnosti je už aj podpísaná zmluva o dielo s vybraným dodávateľom.

esteban

Rubrika: Aktuality