Prihlasovanie pamiatok vyžadujúcich obnovu do programu Nadácie VÚB do 5. marca 2020

Štvrtok 5. marca 2020 je posledným dňom, kedy je možné prihlásiť do programu Nadácie VÚB s názvom Poklady Slovenska pamiatku, ktorá si podľa vás zaslúži obnovu.

Prihlasovanie pamiatky prebieha prostredníctvom jednoduchého on-line formulára na stránke programu.

Pri výbere pamiatky, ktoré budú mať šancu získať dotáciu na obnovu, sa bude prihliadať na jej význam a historický kontext, finančnú náročnosť obnovy, reálnosť termínov jej realizácie i na jej vlastníka, ktorým nemôže byť súkromná osoba. Odborníci z tipov vyberú finalovú deviatku, ktorú bude môcť verejnosť podporiť v online hlasovaní.

V minulom roku nadácia udelila na základe výsledkov hlasovania grant na obnovu kamennej veže zo 17. storočia v obci Oravská Poruba. V roku 2017 bolo podporené reštaurovanie Súsošia Kalvárie od Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa nachádza v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi a rok predtým zvíťazil projekt reštaurovania gotických fresiek v Kostole sv. Martina v Čeríne.

esteban

Rubrika: Aktuality