Prihlasovanie pamiatok potrebujúcich obnovu do programu Nadácie VÚB

Do 15. marca 2019 je možné prihlásiť do programu Nadácie VÚB s názvom Poklady Slovenska pamiatku, ktorá si podľa vás zaslúži obnovu.

Prihlasovanie pamiatky prebieha prostredníctvom jednoduchého on-line formulára na stránke programu.

Pri výbere pamiatky, ktoré budú mať šancu získať dotáciu na obnovu, sa bude prihliadať na jej význam a historický kontext, finančnú náročnosť obnovy, reálnosť termínov jej realizácie i na jej vlastníka, ktorým nemôže byť súkromná osoba.

V minulom roku nadácia udelila na základe výsledkov hlasovania grant 30 000 eur na reštaurovanie historického organu v kostole v Španej Doline. V roku 2017 bola podporená obnova Súsošia Kalvárie od Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa nachádza v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. V roku 2016 zvíťazil v hlasovaní projekt reštaurovania gotických fresiek v Kostole sv. Martina v Čeríne.

esteban

Rubrika: Aktuality