Cyrilometodská púť v Selciach do 5. júla 2018

V dňoch od 2. do 5. júla 2018 sa v Selciach koná Cyrilometodská púť. Jej centrom je gotický Kostol sv. Cyrila a Metoda zo 14. storočia.

Prípravou pred samotnou púťou sú sv. omše konané od pondelka 2. júla do stredy 4. júla 2018. Vlastný program púte sa začne vo štvrtok 5. júla 2018 o 9.30 hod. privítaním pútnikov. O 10.30 hod. je naplánovaná slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť generálny vikár banskobystrickej diecézy Branislav Koppal.

Kostol v Selciach bol pôvodne zasvätený Všetkých svätých. V roku 1863 sa v súvislosti s tisícročným výročím príchodu solúnskych bratov uskutočnila slávnosť zmeny patrocínia a vysvätenia nového oltárneho obrazu vierozvestcov. Kostol by mal byť prvým chrámom zasväteným solúnskym bratom na celom Slovensku.

esteban

Rubrika: Aktuality