K objavu neskorogotických nástenných malieb v Okoličnom

Približne pred dvoma mesiacmi bol zverejnený objav neskorogotických nástenných malieb v bývalom františkánskom Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Maľby boli odkryté v rámci pokračujúceho výskumu a obnovy chrámu, ktorá začali ešte v roku 2010. Prinášame niekoľko aktuálnych fotiek.

Reštaurátori odkryli v centrálnom poli hviezdicovej klenby hlavnej lode veľmi dobre zachované maľby datované na základe doby zaklenutia trojlodia do 90. rokov 15. storočia. Existenciu nástenných malieb tu odborníci predpokladali, až v tomto roku však bol tento predpoklad potvrdený.

Maľby boli zhotovené technikou pravej fresky s detailmi dokončenými al secco. Hoci objav ešte čaká na umelecko-historické zhodnotenie, odborníci identifikovali okrem tradičných motívov Panny Márie s malým Ježiškom a Stigmatizácie sv. Františka aj vtedy "populárnych" svätcov františkánskeho rádu sv. Bonaventuru a sv. Bernardína Sienského s biskupom (možno sv. Ľudovítom Toulouským).

Zdroje:
- http://www.pamiatky.sk/sk/page/nalez-v-kostole-okolicnom
- https://myliptov.sme.sk/c/20768121/v-kostole-v-okolicnom-objavili-na-str...

esteban
 

Rubrika: Aktuality