Románskym kostolíkom sa môžu pochváliť už aj Blesovce

V Ponitrí, už tak bohatom na románske sakrálne stavby, pribudol ďalší kostolík z tohto obdobia. Staršia doba vzniku bola v uplynulých rokoch potvrdená v rámci obnovy Kostola umučenia sv. Jána Krstiteľa v obci Blesovce pri Topoľčanoch.

Stredoveký pôvod stavby sa tu predpokladal; najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1262 a tunajší kostol sa spomína aj v pápežskom súpise desiatkov z rokov 1332 - 1337. V Súpise pamiatok Slovenska z roku 1967 sa uvádza len prestavba v 18. storočí.

Historicko-architektonický i geofyzikálny výskum ukázali, že hmotu dnešnej zbarokizovanej stavby tvorí z veľkej časti múrivo z románskej etapy. Tá mala podobu neveľkého pozdĺžneho jednolodia s malou východnou apsidou. Románsky kostolík bol v období gotiky následne rozšírený východným smerom a doplnený o západnú vežu.

Na južnej strane lode boli odkryté kamenné ostenia pôvodného portálu. Zaujímavým je aj úsek muriva na východne strane južnej lode tvorené menšími, pravidelne opracovanými kamennými kvádrami.

Zdroje:
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku II. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2016.
- Kol. aut.: Kostol sv. Štefana kráľa v Livine. Tristanpress pre farnosť RKC v Livine, Topoľčany, 2016.

esteban

Rubrika: Aktuality