Hozelec

Už len niekoľko architektonických článkov a dva náhrobné kamene pripomínajú zaniknutý kostol v obci Hozelec. Nájdeme ich prezentované v areáli moderného Kostola Panny Márie Ružencovej.

Stredoveký kostol mohli v obci postaviť už niekedy v druhej polovici 13. storočia, podobne ako stavby v okolitých obciach Gánovce, Poprad-Stojany či Švábovce. V literatúre sa niekedy uvádza dokonca pôvod v 12. storočí.

Mohlo ísť zrejme o typické ranogotické jednolodie s kvadratickou svätyňou a západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou, ktoré prešlo v priebehu 14. alebo 15. storočia rozsiahlou prestavbou. V rámci nej bola loď zaklenutá na dvojlodie a došlo k predĺženiu svätyne o polygonálny záver (pokiaľ túto podobu nemalo už prvotné presbytérium).

Najstaršiu etapu zaniknutej stavby dnes pripomínajú dva náhrobné kamene zdobené reliéfom kríža vyrastajúceho z trojvršia. Po obvode boli zrejme doplnené nápismi, z ktorých sa zachovalo už len málo. Štýlovo patria do obdobia konca 13. storočia až 1. polovice 14. storočia.

Zrejme neskoršiu gotickú etapu reprezentujú pätky dvoch osembokých stĺpov dvojlodia, časť jedného stĺpa, dva články rebier a svorník klenby polygonálneho záveru presbytéria.

GPS (prezentovaných architektonických článkov): 49.035107261, 20.34578383

Zdroje:
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód 7107).

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu