Obnova gotického kostolíka v Lúčkach

Už štyri roky prebieha obnova gotického Kostolíka sv. Mikuláša v obci Lúčky pri Kremnici. Práce sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a týkajú sa opravy strechy objektu.

Rímskokatolícka cirkev v Kremnici plánuje s prácami pokračovať aj v roku 2017. V prípade, že opäť uspeje so žiadosťou o dotáciu z programu Obnovme si svoj dom, by sa v tomto roku mohla podariť výmena krytiny nad presbytériom.

Po ukončení opravy zastrešenia by mohol prísť na rad aj interiér, v ktorom sa zachovali viaceré stredoveké architektonické detaily (napr. kamenné pastofórium). Staršia literatúra spomína aj nástenné maľby. Tie by mohli byť zachované pod novšími omietkami.

esteban

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi M. Krajčovi.

Rubrika: Aktuality