Stredoveké kostoly na mape - Nitra-Martinský vrch - predrománsky kostol