Stredoveké kostoly na mape - Prešov-Solivar - farský kostol