Stredoveké kostoly na mape - Poltár - zaniknutá obec Dolný Poltár