Stredoveké kostoly na mape - Osuské - zaniknutá dedina Ropov