Stredoveké kostoly na mape - Kolín - Kostol Všetkých svätých (ČR)