Stredoveké kostoly na mape - Sabinov - gotická kaplnka