Prosba o podporu

Pandémia výrazne zasiahla do životov ľudí nielen na Slovensku a, žiaľ, dotkla sa nepriaznivo aj našej finančnej situácie. Táto skutočnosť ovplyvnila a ovplyvňuje aj možnosti venovať sa ďalej našej stránke o stredovekých kostolíkoch na Slovensku.
Priamo či nepriamo sme na Apsidu za uplynulých 15 rokov vynaložili z vlastných zdrojov viac ako 15-tisíc eur (tvorba a udržiavanie stránky, fototechnika, cestovanie ai.).
Uvedomujeme si, že v zložitej situácii sa ocitlo aj množstvo iných ľudí. Ak si však myslíte, že naša stránka má význam aj do budúcna a dovoľujú Vám to Vaše možnosti, privítame akúkoľvek finančnú podporu. Ďakujeme za porozumenie a želáme všetkým najmä veľa zdravia.

Číslo účtu: SK17 0200 0000 0017 3440 7656 vo VÚB.

Rubrika: Zoznam kostolov