Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Gánovce

Jednoduchá ranogotická stavba z druhej polovice 13. storočia sa môže pochváliť aj sčasti zachovanou stredovekou freskovou výzdobou.

Liptovský Ján

Románskogotický kostol postavili vo vyvýšenej polohe v poslednej tretine 13. storočia a po roku 1500 prešiel veľkou neskorogotickou prestavbou.

Brusno

Už len vyvýšená poloha, orientácia stavby a dva portály svedčia o stredovekom pôvode Kostola sv. Ondreja z 15. storočia v obci Brusno.

Ludanice

Už len obvodové múry lode sa zachovali z románskeho kostola v Ludaniciach, ktorý stratil stredoveký ráz po barokovej prestavbe. Starší pôvod objektu bol pri tom objavený len v nedávnej minulosti.

Bohúňovo

Kostolík postavili uprostred obce niekedy koncom 15. storočia. Išlo o neveľkú stavbu so štvorcovou loďou a na našom území pomerne nezvyčajnou svätyňou s klinovitým záverom.

Drienov

Gotický kostol vo vyvýšenej polohe bol v stredoveku sídlom vicearchidiakonátu, čo sa odrazilo na jeho veľkorysejšom riešení, ktoré potvrdil aj nedávny výskum.

Mníchova Lehota

Neveľký kostolík postavili v druhej polovici 14. storočia a patrí k pekným ukážkam vidieckej sakrálnej architektúry v gotickom období.

Turčiansky Ďur

Kostol postavený niekedy na prelome 13. a 14. storočia predstavuje vďaka svojej polohe výraznú a zďaleka viditeľnú dominantu krajiny.

Chmeľov

Ranogotický kostolík postavili zrejme strážcovia Sv. Hrobu niekedy na prelome 13. a 14. storočia. Pochváliť sa môže aj renesančnou atikou veže a fragmentmi freskovej výzdoby.

Horné Lefantovce

Už len hrubá stavba s opornými piliermi svedčí dnes o gotickom pôvode niekdajšieho kláštorného kostola pavlínov. Koncom 19. storočia bol celý kláštor prestavaný na kaštieľ.