Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Diakovce - kaplnka

Neveľká románska kaplnka s apsidou stojí pri južnej stene kláštorného chrámu. V minulosti bola považovaná za pôvodný kláštorný kostol spomínaný už v roku 1102.

Banská Bystrica - románsky farský kostol

Len dolná časť veže so združenými oknami pripomína románsky kostol z 13. storočia slúžiaci ako farský chrám v stredovekej Banskej Bystrici. Počas neskorších prestavieb sa jeho pôvodná podoba až na pár detailov stratila.

Veličná

Až do 14. storočia siaha pôvod Kostola sv. Michala vo Veličnej, ktorého stredovekú podobu však zakryla rozsiahla prestavba koncom 17. storočia.

Hanušovce nad Topľou

Kostol preslávený unikátnou reliéfnou výzdobou postavili ako kláštorný chrám rytieri Božieho hrobu niekedy po roku 1250. Ide o jedinú zachovanú stredovekú stavbu svojho druhu v strednej Európe.

Markušovce

Kostol z 13. storočia v opevnenom areáli tvorí významnú dominantu obce a spolu so zrúcaninou opevneného kaštieľa, dolným kaštieľom a letohrádkom predstavujú pamiatkovo výnimočnezajímavú a hodnotnú lokalitu.

Kostolište

Už len dominantná poloha a orientácia stavby na východ pripomína stredoveký pôvod Kostola sv. Martina v obci Kostolište.

Trnava - Kostol sv. Heleny

Tehlový kostolík z konca 13. storočia predstavuje najlepšie zachovaný príklad špitálskeho chrámu z obdobia stredoveku na našom území.

Ladomerská Vieska

Až do roku 1927 stál na vyvýšenom mieste obce stredoveký kostolík zo 14., možno až 13. storočia. Po prístavbe nového a väčšieho chrámu sa zo stredovekého objektu zachovalo len polygonálne presbytérium.

Dolné Strháre

Až do 11. storočia datoval archeológ Zoltán Drenko najstarší zo stredovekých kostolov, ktoré odkryl v polohe Kostolisko v obci Dolné Strháre pri výskume v rokoch 1972 - 1975.

Gemerská Poloma-Malá Poloma

Už len zvonica pripomína zrejme stredoveký kostol, ktorý stál v obci Gemerská Poloma, v časti Malá Poloma. Zanikol zrejme niekedy na prelome 18. a 19. storočia.