Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Smolenice

Už len obvodové múry presbytéria sa zachovali z pôvodne gotického Kostola Panny Márie. Stredoveká podoba stavby sa stratila po neskororenesančnej prestavbe v 17. storočí.

Kostoľany pod Tribečom

Kostolík patrí medzi najvzácnejšie stredoveké stavby u nás. Ide o jeden najstarších zachovaných objektov pochádzajúcich ešte z veľkomoravského obdobia s najstaršími freskami v našom regióne.

Badín

Dejiny Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej siahajú až do 13. storočia, jeho stredovekú podobu však takmer úplne zmazali veľké prestavby v 18. a 19. storočí.

Špačince

Až do roku 1939 stál v obci gotický kostol zo začiatku 14. storočia. Keďže už kapacitne veriacim nestačil, rozhodli sa postaviť si na rovnakom mieste nový chrám.

Badín - starší kostol

Pri záchrannom výskume v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2004 zachytil archeológ Peter Roth základy staršej, podľa všetkého ešte románskej sakrálnej stavby.

Sliač-Sampor

V roku 2011 boli na cintoríne pri drevenej zvonici v Sliači-Sampore čiastočne odkryté zvyšky stredovekého kostolíka, vrátane časti obvodových múrov.

Vaďovce

Kostol sv. Michala postavili už v priebehu prvej tretiny 15. storočia, jeho stredoveký pôvod však už do veľkej miery zmazali neskoršie úpravy.

Koš

Až do roku 2000 stál v obci pôvodne gotický Kostol sv. Ondreja zo začiatku 15. storočia. Osud kostolíka sa naplnil 2001, kedy bol zbúraný a zachovala sa z neho len polygonálna svätyňa.

Plešivec - Bubekovská kaplnka

Reprezentatívnu pohrebnú kaplnku pristavali k rodovému kostolu Bubekovcov v prvej tretine 15. storočia a dodnes sa zachovala časť jej honosnej výzdoby.

Trenčín-Biskupice

Medzi najstaršie zachované pamiatky Trenčína patrí ranogotický kostolík stojaci v mestskej časti Biskupice zo 14. storočia. V interiéri odkryli hodnotné gotické fresky.