Stredoveké kostoly na mape - Kutná Hora - Kaplnka Božieho tela (ČR)