Stredoveké kostoly na mape - Podolínec - farský kostol