Zoznam kostolov (strana 56)

Banská Bystrica - farský kostol

Len dolná časť veže so združenými oknami pripomína románsky kostol z 13.storočia slúžiaci ako farský chrám v stredovekej Banskej Bystrici. Počas neskorších prestavieb sa jehopôvodná podoba stratila, napriek tomu však predstavuje kostol významnú pamiatku stredovekej architektúry u nás.

Svinica

Pôvodný románsky kostolík z polovice 12. storočia prestavali v období gotiky a vyzdobili netradičnými freskami.

Průhonice (ČR)

Súčasťou areálu zámku v obci Průhonice pri Prahe je pôvodne románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie z konca 12. storočia.

Kremnica - hradná kaplnka

Súčasťou opevnenia mestského hradu v Kremnici je aj objekt neskorogotickej kaplnky, ktorá však už svoj pôvodný účel pripomína len vzdialene.

Tornaľa-Králik

V Tornali, časti Králik sa doteraz zachoval pôvodne ranogotický kostolík, po neogotickej prestavbe však stredoveký pôvod pripomína užlen málo.

Dolný Kubín

Už len veža a časť obvodového muriva sa mali zachovať z gotického Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej zo 14. storočia v Dolnom Kubíne.

Stará Halič

Neskororománsky kostolík dal postaviť podľa všetkého niekedy v tretej štvrtine 13. storočia Dionýz, zakladateľ rodu Lossonczyovcov.

Jastrabá

Opevnený kostolík na vyvýšenine predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry s viacerými zaujímavými detailmi.

Batizovce

Neskororománsky kostolík neďaleko Svitu sa môže pochváliť pekným ústupkovým portálom a zaujímavými nástennými maľbami.

Bíňa

Kostol dal ako súčasť dnes už zaniknutého kláštora premonštrátov postaviť okolo roku 1200 komes Omodej z rodu Hunt-Poznan. Išlo o reprezentatívnu stavbu s dvojvežovým priečelím a trojicou východných apsíd.