Zoznam kostolov (strana 3)

Banská Bystrica-Sásová

Gotický kostolík v opevnenom areáli sa zachoval bez výraznejších úprav a interiéri ponúka veľmi pekné ukážky neskorogotického umenia.

Jelenec

Už len veža a obvodové múry lode sa zachovali zo stredovekého kostolíka v obci Jelenec pod hradom Gýmeš. Po barokovej a modernej prestavbe stavba do veľkej miery stratila svoj pôvodný ráz.

Fulda - Ratgar-Basilika (DE)

Už len exponáty múzea a časť muriva dómu pripomínajú slávnu históriu ranostredovekého kláštora benediktínov v meste Fulda, ktorého kostol bol vo svojej dobe najväčším chrámom severne od Álp.

Michal na Ostrove

Kostolík je peknou ukážkou gotického slohu na Žitnom ostrove, ktorý je známy skôr svojimi románskymi stavbami. Zaujme najmä kamenosochárskou výzdobou, gotickými maľbami a obráteným portálom.

Kysak

Neskororománsky jednoloďový kostolík bol postavený niekedy v polovici 13. storočia. Ešte aj dnes vďaka svojej polohe a mohutnej veži dominuje obci.

Župčany

Gotický kostol neďaleko Prešova si aj po necitlivej prestavbe zachoval viacero hodnotných architektonických detailov a preslávil sa aj ako pôsobisko Jonáša Záborského.

Pohranice

O stredovekom pôvode Kostola Všetkých svätých v Pohraniciach pri Nitre svedčí už len vyvýšená poloha a gotická klenba svätyne.

Kremnica - karner

Ranogotický karner z prelomu 13. a 14. storočia v areáli mestského hradu predstavuje peknú a veľmi dobre zachovanú ukážku tohto typu sakrálnych stavieb u nás.

Kolín - Kostol Všetkých svätých (ČR)

Priam v poslednej chvíli sa dočkal záchrany ranogotický Kostol Všetkých svätých v Kolíne. Po zbombardovaní počas druhej svetovej vojny a požiari, ktorý založili bezdomovci, stála jeho ruina na pokraji zániku.

Čerín

Kostolík s drevenou zvonicou v opevnenom areáli nad dedinou predstavuje krásnu dominantu krajiny. Pochádza zo začiatku 14. storočia a postaviť ho dal Pavol z Krtíša.