Stratené kostolíky (strana 5)

Jelenec

Zrejme už len veža a časť obvodových múrov sa zachovali zo stredovekého kostolíka v obci Jelenec pod hradom Gýmeš. Po barokovej a modernej prestavbe stavba do veľkej miery stratila svoj pôvodný ráz.

Vyšná Slaná

Hoci sa z gotického kostola vo Vyšnej Slanej zachovala celá hmota stavby, jej stredoveký pôvod pripomína už len máločo.

Ružindol

Až do roku 1890 stál v obci stredoveký kostolík postavený možno ešte v 13. storočí. Pri rozsiahlej prestavbe bola zbúraná stará svätyňa a na jej mieste postavili novú omnoho väčšiu loď a zjednotili fasády.

Ludanice

Už len obvodové múry lode sa zachovali z románskeho kostola v Ludaniciach, ktorý stratil stredoveký ráz po barokových prestavbách. Románsky pôvod stavby bol pri tom objavený len pred niekoľkými rokmi.

Kalinovo-Hrabovo

Už len svätyňa sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka v Hrabove, časti obce Kalinovo. Po viacerých rozšíreniach sa stredoveké podoba z veľkej časti stratila a pripomenula ju až nedávna obnova.

Dunajská Streda

Hoci sa gotický kostol v Dunajskej Strede z veľkej časti zachoval dodnes, stredoveký pôvod už po prestavbách pripomína len základná dispozícia, niekoľko architektonických detailov azvyšky nástenných malieb.

Kostolné Kračany

Už len románska krstiteľnica pripomína existenciu stredovekého kostolíkav obci Kostolné Kračany. V rokoch 1819 - 20 ho nahradili klasicistickoustavbou.

Borčany

Až do konca 18. storočia stál v obci Borčany románskogotický kostolík z konca 13. storočia. Následné prestavby viedli k rozšíreniu objektu a zamurovaniu stredovekých detailov.

Nitra-Martinský vrch - románsky kostol

Až do roku 1911 stál na Martinskom vrchu v Nitre Kostol sv. Martina z 11. storočia. Kvôli zlému stavu bolo schválené jeho zbúranie a vojaci ho podľa všetkého vyhodili do vzduchu.

Nižný Skálnik

Až do začiatku 19. storočia stál v obci Nižný Skálnik gotický kostolík, kým ho nenahradili súčasnou klasicistickou stavbou z roku 1805.