Stratené kostolíky (strana 5)

Šahy

Z pôvodného kostola sa  zachoval len vzácny neskororománsky ústupkový portál s gotickými prvkami na západnom priečelí.

Nitra-Horné Krškany

Na cintoríne v Horných Krškanoch dodnes stojí pôvodne románsky kostolík, po prestavbách v 18. a 19. storočí však už jeho stredoveký pôvod veľa nepripomína.

Plavecký Štvrtok

Už len hrubá stavba sa zachovala z gotického Kostola Nanebovzatia Panny Márie v obci Plavecký Štvrtok. Neskoršie prestavby zmazali na stavbe takmer všetky stredoveké prvky.

Láb

Až do 18. storočia stál v obci Láb tehlový románsky Kostol Všetkých svätých, ktorý vtedy barokovo prestavali a zmenili jeho orientáciu o 180 stupňov. Pôvodná stredoveká podoba stavby sa stratila a bola objavená až v roku 2014.

Banská Bystrica - špitálsky kostol

Už len polygonálne presbytérium je dôkazom existencie špitálskeho kostola zo začiatku 14. storočia v Banskej Bystrici. V 18. storočí na mieste pôvodnej lode postavili nový chrám v smere sever - juh a z gotickej svätyne sa stala bočná kaplnka.

Slavec-Gombasek

Len krátky úsek južného múru lode kostola sa zachoval do dnešných dní z gotického kláštora pavlínov v Gombaseku, časti obce Slavec medzi Rožňavou a Plešivcom.

Brezno

Len svätyňa so sakristiou sa zachovali z gotického Kostola sv. Kríža na cintoríne v Brezne. Pôvodne farský chrám v roku 1779 vyhorel a poškodená stavba bola až na východnú časť zbúraná.

Brehov

Uz len veža so združenými oknami naznačuje románsky pôvod kláštorného Kostola sv. Františka nad obcou. Po barokovej prestavbe sa stredoveká podoba chrámu z veľkej časti stratila.

Šintava

Kostol sv. Martina v obci Šintava, donedávna považovaný za barokovo-klasicistickú stavbu, v sebe ukrýva murivá ranogotického kostolíka z čias okolo roku 1300.

Hlohovec - Kostol sv. Petra

Až do roku 1813 stál v obci Svätý Peter (dnes súčasť Hlohovca) stredoveký Kostol sv. Petra. Zanikol pri veľkej povodni, keď sa Váh vylial z brehov.