Stratené kostolíky (strana 5)

Zbudza

Už len dispozícia stavby a jedno štrbinové okno naznačujú, že Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol pôvodne románskou stavbou z13. storočia.

Zemplín

Už len orientácia stavby a polygonálne presbytérium naznačujú, že klasicisticky upravený kalvínsky kostol v areáli hradiska v obci Zemplínmá stredoveký pôvod. Najnovší výskum pritom kladie vznik objektu už predrok 1200.

Miloj

Iba zrúcanina veže sa zachovala z ranogotického kostolíka zaniknutej stredovekej osady Miloj pri Spišskom Hrušove.

Jamník

Až do roku 1951 stál v obci pôvodne ranogotický kostolík zo začiatku 14.storočia. Po zrútení klenby bol až na vežu zbúraný a nahradený novostavbou.

Liptovská Mara

Len veža premenená na bufet sa zachovala z ranogotického kostola z 13. storočia na mieste zaniknutej obce Liptovská Mara. Stavba bola zbúraná v roku 1975 v súvislosti s výstavbou vodnej priehrady rovnakého mena.

Liptovská Anna

Až do začiatku 19. storočia stál v dedinke Liptovská Anna gotický kostolík nezvyčajného pôdorysu. Po požiari v roku 1805 začal chátrať a dnes sa z neho zachovala už len časť obvodových múrov.

Blatnica-Sebeslavce

Až do roku 1837 stál nad osadou Sebeslavce stredoveký kostol s polygonálnym presbytériom. Po rozsiahlejprestavbe stredoveký pôvod objektu pripomína už len gotický portál.

Pohranice

O stredovekom pôvode Kostola Všetkých svätých v Pohraniciach pri Nitre svedčí už len vyvýšená poloha a gotická klenba svätyne.

Holiša

Už len orientácia stavby v dominantnej polohe a polygonálny tvar presbytéria svedčia o stredovekom pôvode kostola v Holiši. Výskum pritom preukázal, že ide o jednu z najstarších sakrálnych stavieb v regióne.

Nitra-Kynek

Zrejme už len apsida sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka Všetkých svätých v Nitre-Kyneku. Po barokovej a klasicistickej prestavbev 18. storočí bol jeho stredoveký pôvod do veľkej miery potlačený.