Stratené kostolíky (strana 4)

Slavec-Gombasek

Len krátky úsek južného múru lode kostola sa zachoval do dnešných dní z gotického kláštora pavlínov v Gombaseku, časti obce Slavec medzi Rožňavou a Plešivcom.

Brezno

Len svätyňa so sakristiou sa zachovali z gotického Kostola sv. Kríža na cintoríne v Brezne. Pôvodne farský chrám v roku 1779 vyhorel a poškodená stavba bola až na východnú časť zbúraná.

Brehov

Uz len veža so združenými oknami naznačuje románsky pôvod kláštorného Kostola sv. Františka nad obcou. Po barokovej prestavbe sa stredoveká podoba chrámu z veľkej časti stratila.

Šintava

Kostol sv. Martina v obci Šintava, donedávna považovaný za barokovo-klasicistickú stavbu, v sebe ukrýva murivá ranogotického kostolíka z čias okolo roku 1300.

Hlohovec - Kostol sv. Petra

Až do roku 1813 stál v obci Svätý Peter (dnes súčasť Hlohovca) stredoveký Kostol sv. Petra. Zanikol pri veľkej povodni, keď sa Váh vylial z brehov.

Muráň

Až do roku 1879 stál v obci Muráň zrejme stredoveký kostol. V uvedenom roku na jeho mieste začali stavať nový väčší chrám, ktorý dokončili v roku 1894.

Horné Trhovište

Už len polkruhová apsida sa zachovala z pôvodne románskeho Kostola sv. Bartolomeja. Súčasnú podobuzískal po barokovej prestavbe v rokoch 1742 - 1744.

Orešany

V obci postavili niekedy v prvej tretine 13. storočia jednoloďový tehlový kostolík sv. Kríža s polkruhovou apsidou. Prestavbou v rokoch 1935 - 36 sa pôvodný kostolík prakticky stratil, o stredovekom pôvode svedčí už len apsida.

Tisovec

Až do roku 1825 stál v Tisovci zrejme gotický kostolík neznámej podoby apatrocínia. Keďže už nestačil potrebám veriacich, zbúrali ho a nahradili novostavbou, ktorú postavili v rokoch 1825 - 1832.

Veľké Vozokany

Na okraji obce Veľké Vozokany stojí Kostol sv. Mikuláša, ktorého stredoveký pôvod pripomína už len málo. Samotná stavba sa spomína už v roku 1308.