Kostolíky na Slovensku (strana 23)

Dobrá Niva

Kostol v dominantnej polohe predstavuje peknú ukážku trojloďovej románskej baziliky, akých sa na Slovensku nezachovalo veľa.

Chmeľov

Ranogotický kostolík vo vyvýšenej polohe postavili rehoľníci - strážcovia Sv. Hrobu niekedy na prelome 13. a 14. storočia, možno na mieste staršej románskej stavby.

Spišská Kapitula

Dnešný katedrálny chrám spišského biskupstva postavili niekedy v prvej tretine 13. storočia ako reprezentatívny kostol na mieste staršej stavby, neďaleko benediktínskeho kláštora z 10. - 11. storočia.

Babiná

Kostolík postavili niekedy okolo roku 1250 ako jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom, ktoré 18. storočí nahradili barokovou svätyňou.

Radatice-Meretice

Kostolík postavili na vyvýšenine niekedy pred rokom 1300 a spolu s neďalekým kostolíkom v časti Radačov tvoria peknú dominantu obce.

Liptovský Mikuláš-Okoličné

Kostol, ktorý dal postaviť kráľ Matej Korvín, je v regióne Liptov jedinečnou stavbou a aj v rámci celého Slovenska patrí medzi najvýznamnejšie a najreprezentatívnejšie stavby neskorej gotiky.

Hokovce

Kostolík z 13. storočia predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry, hoci v sebe zrejme skrýva aj viac románskych prvkov, než je dnesvidieť.

Čoltovo

Gotický kostolík na okraji obce predstavuje zďaleka viditeľnú dominantu gemerskej krajiny.

Svinica

Pôvodný románsky kostolík z polovice 12. storočia prestavali v období gotiky a vyzdobili netradičnými freskami.

Stará Halič

Neskororománsky kostolík dal postaviť podľa všetkého niekedy v tretej štvrtine 13. storočia Dionýz, zakladateľ rodu Lossonczyovcov.