Stručne: postupne odkrývajú gotickú fresku v nitrianskej katedrále

Reštaurátori začali s odkrývaním vzácnej gotickej fresky na západnej stene románskej kaplnky sv. Emeráma v interiéri biskupskej katedrály v Nitre. Objavili ich len začiatkom tohto roku (2012) pri hodnotnom ranobarokovom oltári zamurovanom do steny.

Objav kvalitných fresiek zrejme talianskej proveniencie po stranách oltára viedlo k rozhodnutiu preskúmať aj stenu za oltárom, kde sa dali predpokladať neporušené vrstvy omietok.

Po sňatí hornej časti oltára našli reštaurátori rozmernú maľbu Veraikon nesenú anjelmi, ako aj ďalšie postavy svätých, ktorých svätožiare sú znázornené plasticky v omietke.

Aktuálne fotky z výskumu

esteban

Rubrika: Aktuality