Stručne: tento rok by mali dokončiť obnovu apsidy v Rákoši

Obnova fresiek v apside neskororománskeho kostolíka v Rákoši by sa mala po viac ako 20 rokoch konečne dokončiť. Hodnotné gotické maľby boli od začiatku 90. rokov minulého storočia schované za lešením a samotný kostolík bol tak celé obdobie znefunkčnený.

Zásluhou OZ Quirinius z Revúcej, ktoré sa pred pár rokmi ujalo rákošského kostolíka, by sa túto jeseň mali práce na reštaurovaní fresiek dokončiť vďaka dotácii z MK SR. Na svoje miesto by sa mali vrátiť aj doteraz rozobrané oltáre. Okrem prác v interiéri bola v rámci obnovy taktiež vymenená strešná krytina (drevené šindle) na celej stavbe.

esteban

Rubrika: Aktuality