Partizánske-Šimonovany

Iba veža a časť múrov lode sa zachovali z románskeho kostolíka v Šimonovanoch, časti mesta Partizánske. Po prestavbách v 18. storočí už stredovekú stavbu veľmi nepripomína.

Kostolík zasvätený Panne Márii Kráľovnej anjelov tu postavili niekedy okolo polovice 13. storočia zrejme v rovnakom období ako neďalekú obytnú vežu, ktorú neskôr rozšírili do dnešnej podoby gotického kaštieľa patriacej rodu Šimoniovcov.

Išlo o jednoloďovú stavbu so západnou vežou a svätyňou neznámeho tvaru. V neskoršou období bola nahradená väčším polygonálnym presbytériom. V období renesancie pribudla z južnej strany lode bočná kaplnka.

Od roku 1703 sa patrocínium zmenilo na Nanebovzatie PM. V roku 1717 bola veža zvýšená o jedno poschodie a celkovo barokizovaná. V roku 1743 kostolík vyhorel a opravili ho v roku 1750, kedy bola okrem iného novo zaklenutá loď. Takisto bola pristavaná severná sakristia.

Zo stredovekého obdobia možno vidieť kruhové okno na západnej stene veže s kružbou v tvare trojlístka.

GPS: 48.63326709, 18.390321254

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009
- http://simonovany.webnode.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu