Sliač-Sampor

----- DOPLNENÉ -----

V roku 2011 boli na cintoríne pri drevenej zvonici v Sliači-Sampore čiastočne odkryté zvyšky stredovekého kostolíka sv. Michala archanjela, vrátane časti obvodových múrov.

Podľa predbežných výsledkov výskumu išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, aké sa v tomto regióne stavali začiatkom 14. storočia (Čerín, Poniky, Horná Mičiná). O vzniku v období ranej gotiky u nás svedčí aj dominantná poloha kostolíka na kopci nad obcou.

Objekt mal celkovú dĺžku 14 metrov, loď mala rozmery 8,3 x 8,0 m, presbytérium 5,7 × 5,9 m. Obvodové múry sa miestami zachovali až do výšky vyše troch metrov. Kostolík zanikol zrejme v druhej polovici 18. alebo v prvej polovici 19. storočia.

Ďalší výskum a prípadná konzervácia zvyškov muriva bude závisieť od toho, či sa podarí získať na tento účel financie.

Neďaleko lokality stojí od roku 2010 moderný kláštor benediktínov.

GPS: 48.627661411, 19.198743703

Zdroje:
- Miňo, M.: Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore. In: Archaelogia Historica 37/2012/2, str. 571 - 576.
- www.zdruzeniemontana.eu/sampor
- Združenie Montana na FB

esteban

Za informácie ďakujeme archeológovi Martinovi Miňovi z KPÚ v Banskej Bystrici.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu