Markuška

Patrocínium: pôvodne ?, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou.

História
Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú stavbu v druhej polovici 13. storočia. Predstavuje významný doklad o osídľovaní doliny Hankovského potoka, ktorý je prítokom riečky Štítnik.
V 15. storočí prešiel kostolík neskorogotickou úpravou, v období reformácie prešiel, podobne ako mnohé ďalšie stredoveké kostolíky v okolí, do rúk evanjelikov. V roku 1800 ho výrazne prestavali v klasicistickom štýle, základ ranogotickej stavby však bol zachovaný. Obnova sa realizovala aj v 20. storočí.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi menej známe ranogotické stavby regiónu Gemer.
- Zo stredovekej stavby sa zachovali obvodové múry, z detailov valená klenba sakristie s malým okienkom, v ktorom je osadená pôvodná železná "mreža".
- V doline Hankovského potoka stojí viacero stredovekých sakrálnych stavieb - Koceľovce a Roštár, ďalšie stavby sa nachádzajú v blízkom okolí - v Štítniku, Ochtinej i Slavošovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Koceľovciach a stále sa využíva. Navštívili sme ho v decembri 2011, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: každú druhú nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Markuška leží cca 9 km severozápadne od Štítnika. Kostolík predstavuje dominantu obce a stojí v jej centre, v ohradenom areáli. Kontakt na farský úrad v Koceľovciach je 058/ 793 19 09.
GPS: 48.729926399, 20.324342251

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Web:
- www.gesecav.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu