Stručne: otvorenie výstavy Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku 17. decembra 2011

V priestoroch Kaplnky svätej Anny na hrade Modrý Kameň sa v sobotu 17. decembra 2011 o 17.00 hod. uskutoční slávnostné otvorenie výstavy Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku.

Pripravili ju Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek a Pamiatkový úrad SR.  Výstava prezentuje vyše 100 kláštorov, ktoré boli založené na území dnešného Slovenska v období rokov 1010-1526.

Ponúka taktiež informácie o jednotlivých rádoch a ich vplyve na vývoj architektúry, literatúry, umenia, kultúry či vzdelanosti. Verejnosti bude prístupná až do konca januára 2012.

esteban

Rubrika: Aktuality