Stručne: objav stredovekých fresiek v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Modre

Objav zaujímavých nástenných malieb sa podaril pri výskume v lodi Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre. Odkryté fresky sú štýlovo podobné maľbám v Kostole sv. Štefana v Žiline-Rudinách. Tie sú dnes datované do polovice 13. storočia a stoja na rozhraní románskeho a gotického slohu.

Ak sa potvrdí toto datovanie, bude treba prehodnotiť aj dobu vzniku modranského kostola, keďže doteraz je považovaný za gotickú stavbu z polovice 14. storočia. Prvá písomná zmienka o existencii fary je však už z roku 1330. Minimálne loď by tak bolo možné zaradiť do románskeho obdobia.

Fotky odkrytých fresiek sú dostupné na tejto stránke.

esteban

Rubrika: Aktuality