Stručne: otvorenie Múzea Ladislava Mattyasovszkého v Okoličnom 23. októbra 2011

V nedeľu 23. októbra 2011 sa v Kostole sv. Petre z Alkantary v Okoličnom uskutoční slávnostné otvorenie Múzea Ladislava Mattyasovszkého. V stálej expozícii tu budú vystavené hnuteľné pamiatky kostola.

Múzeum bolo vytvorené v rámci mikroprojektu Cezhraničnej spolupráce SR - ČR s názvom Vytvorenie a propagácia tématickej trasy sakrálneho turizmu v Liptove a na Strednej Morave.

Súčasťou podujatia bude aj odborná konferencia o význame kostola, gotickom oltári, novoobjavenom gotickom portáli i osobnosti Ladislava Mattyasovszkého.

Nedeľný program vyvrcholí o 16.00 hod. odpustovou sv. omšou, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka.

esteban

Rubrika: Aktuality