Stručne: odpust pri Kostole sv. Anny v Podolínci 24. júla 2011

V nedeľu 24. júla 2011 sa za priaznivého počasia uskutoční pri románskom Kostole sv. Anny na cintoríne v Podolínci  odpustová slávnosť k sviatku jeho patrónky.

Sv. omša sa začne o 10.30 hod., v prípade zlého počasia sa uskutoční vo farskom kostole.

Priamo v Kostole sv. Anny (pôvodne rotunde) sa sv. omša určite bude konať 26. júla 2011, presne na sviatok sv. Joachima a Anny, o 17.00 hod.

esteban

Rubrika: Aktuality