Stručne: stredoveký pôvod kostola v obci Výčapy-Opatovce

Najneskôr do prvej polovice 14. storočia boli datované časti tehlového muriva a kamenných základov Kostola Všetkých svätých v obci Výčapy-Opatovce (okr. Nitra). Archeologický výskum sa tu uskutočnil v roku 2010 v súvislosti s výstavbou nového Kostola Božieho milosrdenstva. Starý kostol bol pritom pokladaný za neskorogotickú stavbu zo 16. storočia.

Aj vzhľadom na polohu neďaleko Nitry a dôkazy osídlenia tohto územia v ranom stredoveku, je možné predpokladať, že ide ešte o románsku stavbu, ktorej pôvod kladú niektorí odborníci až do 12. storočia. V tomto období už totiž kostolíky stáli vo viacerých susedných obciach (napr. Sokolníky, Mechenice, Dražovce). Taktiež patrocínium Všetkých svätých patrí medzi veľmi staré, objavujúce sa už v románskom období. Prvú písomnú zmienku o kostole nachádzame až v súpise pápežských desiatkov (1332 - 37).

Zdroj:
- http://vycapy-opatovce.fara.sk/archivny_vyskum

esteban

Rubrika: Aktuality