Stručne: nový objav v Silici

Kalvínsky kostolík v Silici pri Rožňave, zdá sa, ešte zďaleka neodkryl všetky svoje tajomstvá. Najnovší prieskum ukázal, že jeho veža je podstatne staršia, ako sa javilo.

Jej datovanie z obdobia neskorej gotiky sa teraz posúva až k roku cca 1300, kedy malo dojsť k rozšíreniu pôvodnej menšej stavby západným smerom, v rámci ktorej postavili aj spomínanú vežu.

Len pred cca 10 rokmi sa zistilo, že stavba datovaná dovtedy do roku 1525, vznikla už v 13. storočí a iba pred niekoľkými rokmi archeológovia odkryli základy pôvodnej svätyne pod dnešným presbytériom.

esteban

Rubrika: Aktuality