Dve percentá z dane na pomoc kostolíkom 2011

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch percent z dane.

Ako pomôcku prinášame zoznam viacerých občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré si dali za cieľ obnovu konkrétnych stavieb.

Zoznam nie je konečný, radi doň zaradíme aj ďalšie podobne zamerané subjekty, ak nám dáte vedieť na apsida@apsida.sk.

- OZ Rotunda Jurko
Občinaske združenie, ktorého cieľom je obnova a starostlivosť o predrománsku rotundu v Nitrianskej Blatnici. Viac informácií na http://www.rotundajurko.sk/zdruzenie/oznamy/detail/?id=52

- OZ Pác - renovácia historických pamiatok
Cieľom tohto občianskeho združenia je obnova pôvodne románskeho Kostola sv. Petra a Pavla v obci Cífer-Pác. Viac informácií na http://ozpac.php5.sk/

- OZ Štvrtočanov Svätého Jakuba
Občianske združeni, ktorého cieľom je aj obnova románskeho kostolíka sv. Jakuba st. v obci Štvrtok na Ostrove. Viac informácií na http://www.stvrtoknaostrove.sk/index.php?language=sk&id=org_svjakub a http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Zoznam...

- OZ Katarínka
Občianske združenie, ktorého cieľom je záchrana ruín františkánskeho kláštora kláštora a kostola sv. Kataríny nad obcou Dechtice. Viac informácií na http://www.katarinka.sk/dve-percenta-z-dane 

- OZ Svätý Mikuláš
Občianske združenie, ktorého cieľom je vytvárať podmienky na záchranu, obnovu a údržbu gotického Kostola sv. Mikuláša v Porube. Viac informácií na  http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3688

- Občianske združenie na záchranu Košickej katedrály
Jeho cieľom je obnova gotického Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=4853

- Perly Gotickej cesty n. o.
Nezisková organizácia, ktorej cieľom je obnova gotického Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Viac informácií na
http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=6310

esteban

Rubrika: Aktuality